plex

от Lucifer

Поредния nerd пост за поредния DLNA сървър … избора си е ваш, ако ви трябва.