padfona

от Lucifer

Дочаках го и дори се докопах до бройка на този апарат. Ето ви моя сблъсък с Asus Padfone …