ossec

от Lucifer

OSSEC е Open Source Host-based Intrusion Detection System … нещо което всеки който му трябва общ поглед над нещата в мрежите му има нужда.