open rope space

от Lucifer

Още един проект, който да превърна от идея в реалност – Open Rope Space … макар, че няма да го наричаме така.