netns

от Lucifer

Малко по-техническа статия свързана с компютърната сигурност и използването на VPN само за част от трафика под Linux.