game

от Lucifer

Моля ви, не се давайте на маниите си …

от Lucifer

За Diablo 3 Launch party-то на Ozone.bg и за невероятното прекарване.