docker

от Lucifer

Малко разучавах Docker и това как да го накарам да си играе като добро дете с IPTables firewall …