bash

от Lucifer

Съвсем елементарно ръководство по bash и как да преименуваме голямо количество файлове. Няма за цел друго, освен да покаже основите и да служи за мен самия като рефернеция.