ярост

от Lucifer

Най-много на този свят мразя да съм безсилен, а точно в момента съм безсилен! Бесен съм! Чувствам се безсилен, не защото не мога да направя каквото трябва, защото не знам какво трябва да се направи. Вчера можех да дъвча камъни. Можех да избухна … Днес … е днес съм отвъд това състояние. Изпаднал съм в […]