шосе

от Lucifer

Просто кратка миниатюра за пътя …