цикли

от Lucifer

За циклите в живота, промените и местата …