хардуер

от Lucifer

Две забавни случки от сблъсъка на техниката с потребителите …