упадък

от Lucifer

За конкуренцията като движеща сила и за контрола над нея, като начин на упадък ….