ум

от Lucifer

По-добре силен противник отколкото умен.