убеденост

от Lucifer

Ако и Когато … Желание да постигнеш нещо или волята да го постигнеш?