съдене

от Lucifer

Нека си поговорим за морала или по-скоро за псевдо морала, който е налегнал нашето общество и за всичко онова, което то си умира да съди …