схващания

от Lucifer

Малко лични разсъждения върху термините добро и зло, след поредния интересен среднощен разговор.