собственост

от Lucifer

Малко нахвърляни мисли за индивидуалния успех, като двигател на социалния такъв.

от Lucifer

За авторското прави и за защитата на това, което е на приятелите ти на всяка цена … защото, дори да не е твое, то е тяхно и трябва да си остане тяхно.