разочервание

от Lucifer

Малко разочарован, но и много бесен!