пътуван

от Lucifer

Просто ми се пътува, защото все пак пътя е това което е от значение.