очудване

от Lucifer

За детето в нас … за онази част която никога не пораства … и дано.