опрощение

от Lucifer

Малък размисъл върху цената на прошката и справедливостта …