опровегване

от Lucifer

Защо науката да опровергава Бог, а не Бог да се опита да опровергае науката?