норми

от Lucifer

За правенето на „добро“, личния избор и личното пространство … или защо въпреки добрите намерения не е добре да се месиш.