наслада

от Lucifer

Аз съм човек на простите удоволствия … на миговете наслада …