налагане

от Lucifer

За правото на мнение и още повече за правото на всеки да има мнение и това да не се налагаме над другите. За искането да бъдем приети, но ние самите да не искаме да приемаме другите …