малки

от Lucifer

Понякога просто има хора … или не са хора …