крещящи

от Lucifer

За тълпите … и това какво удоволствие е да ги наблюдаваш.