концепция

от Lucifer

Ние се променяме, ние течем и изменяме всичко до което се докоснем, дори другите около нас, които изменят нас …