клип

от Lucifer

Християнските ценности да се четата на обратно – Не кради става Кради. Не лъжи, става Лъжи … и така на татък. Атака така разбират християнството.