закони

от Lucifer

За това, че всеки има права и за задълженията на всички ни към другите …