емоции

от Lucifer

Пожарища сред глупостта човешка …