дроп

от Lucifer

За онези моменти, когато се окаже, че трябва и да си плащаме за изразходвания адреналин …