възможност

от Lucifer

За думите не казани …

от Lucifer

Имали ли сте странното усещане, че в деня ви ще се случи нещо важно? Усещали ли сте напрежението на отделният момент, преди да направите важен избор? Всеки един избор води до промяна на реалността покрай нас. Преди всеки избор, можете да усетите сбора на всички вероятности, които се стремят към тази единична точка в която […]