букви

от Lucifer

Защо журналиста да няма право на мнение и до какво може да доведе, ако не обърнем внимание …